Pořadatelé

Pořadatel

 • Interní a kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava

Odborný garant konference

 • prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, FEFIM

Organizační výbor

 • prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC
  Kardiologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, členka výboru Pracovní skupiny kardiovaskulární farmakoterapie České kardiologické společnosti (PSKFČKS)
 • prof. MUDr. Jindřich Špinar, Ph.D.
  I. Interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno, předseda výboru PSKFČKS
 • prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
  I. Interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, místopředsedkyně výboru PSKFČKS
 • prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC
  Interní a kardiologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava, člen výboru PSKFČKS
 • prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
  Klinika interní, geriatrič a praktického lékařství, Fakultní nemocnice Brno

Záštita

Fakultní nemocnice Ostrava

Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Pracovní skupiny kardiovaskulární farmakoterapie České kardiologické společnosti (PSKFČKS)

České internistické společnosti ČLS JEP

Organizační a technické zajištění

 • SANOPHARM CZ s.r.o., Martinovská 257/111, 725 27 Ostrava - Plesná