Pořadatelé

Pořadatel

 • Interní a kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava

Odborný garant konference

 • prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC

Organizační výbor

 • prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC
  Kardiologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, členka výboru Pracovní skupiny kardiovaskulární farmakoterapie České kardiologické společnosti (PSKFČKS)
 • prof. MUDr. Jindřich Špinar, Ph.D.
  I. Interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno, předseda výboru PSKFČKS
 • prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
  I. Interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, místopředsedkyně výboru PSKFČKS
 • prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC
  Interní a kardiologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava, člen výboru PSKFČKS
 • prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
  Klinika interní, geriatrič a praktického lékařství, Fakultní nemocnice Brno

Záštita

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Fakultní nemocnice Ostrava

Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Pracovní skupiny kardiovaskulární farmakoterapie České kardiologické společnosti (PSKFČKS)

České internistické společnosti ČLS JEP

Organizační a technické zajištění

 • SANOPHARM CZ s.r.o., Martinovská 257/111, 725 27 Ostrava - Plesná