Program lékaři

Colours of Cardiology
a 2.
Symposium Pracovní skupiny kardiovaskulární farmakoterapie ČKS

Program lékařská sekce

Úterý 20. 9.

9:00 – 9:15
Uvítání účastníků a zahájení konference

Předsedající: I. Vondrák, J. Havrlant, R. Maďar, J. Václavík

9:15-10:45
Nejčastější arytmie v praxi  

Předsedající: A. Bulava, M. Kozák, J. Plášek

 1. Jak vyšetřovat a léčit pacienta s častou komorovou ektopií?
  A. Bulava (Č. Budějovice) 15 min.
 2. Jak vyšetřit a léčit pacienta se supraventrikulární tachykardií?
  D. Šipula (Ostrava) 15 min.
 3. U kterých pacientů s fibrilací síní bychom měli preferovat kontrolu rytmu?
  T. Skála (Olomouc) 15 min.
 4. Kterého pacienta mám odeslat ke katetrizační ablaci?
  J. Plášek (Ostrava) 15 min.
 5. Kardiostimulace v roce 2022 (typy stimulace, stimulační režimy, indikace)
  M. Kozák (Brno) 15 min.

10:45 - 11:00
Kávová přestávka

11:00 – 12:00
Co je nového v doporučených postupech ESC 2022?

Předsedající: M. Táborský, M. Hutyra, R. Pudil

 1. Komorové arytmie a náhlá srdeční smrt
  M. Táborský (Olomouc) 20 min.
 2. Plicní hypertenze
  M. Hutyra (Olomouc) 20 min.
 3. Kardio-onkologie
  R. Pudil (Hradec Králové) 20 min.

12:00 -12:40
Oběd  

12:40 -13:00
Case-based learning

Kardiovaskulární prevence a léčba arteriální hypertenze v kazuistikách
J. Václavík (Ostrava)

13:00 - 13:45
FOKUS: Předoperační vyšetření a příprava pacienta I

Co je nového (nejen) v doporučeních ESC 2022 pro vyšetření a přípravu pacientů k nekardiálním chirurgickým výkonům?

Předsedající: H. Skalická, L. Kotík, J. Václavík

 1. Předoperační vyšetření
  H. Skalická (Praha) 25 min.
 2. Farmakoterapie v perioperačním období
  L. Kotík (Praha) 20 min.

13:45 - 14:00
Kávová přestávka

14:00 - 15:30
FOKUS: Předoperační vyšetření a příprava pacienta II

Předsedající: H. Skalická, P. Kala, M. Branny, J. Václavík

 1. Pacient se stabilní ICHS – kdy a jak revaskularizovat před operací?
  P. Kala (Brno) 15 min.
 2. Pacient s chlopenními vadami
  M. Branny (Ostrava) 15 min.
 3. Pacient s renální insuficiencí
  Z. Lys (Ostrava) 15 min.
 4. Pacient s diabetem mellitem
  R. Nágelová (Ostrava) 15 min.
 5. Pacient s plicním onemocněním
  O. Zela (Frýdek – Místek) 15 min.

15:30 - 16:00
Kávová přestávka

16:00 - 17:30
Srdeční selhání - kdy, komu, jak?

Nové možnosti farmakoterapie u pacienta se srdečním selháním přijatým pro akutní dekompenzaci

Předsedající: L. Špinarová, J. Vítovec

 1. ARNI
  J. Špinar (Brno), 15 min.
 2. Glifloziny
  L. Špinarová (Brno), 15 min.
 3. Pozitivně inotropní látky
  J. Vítovec (Brno) 15 min.
 4. sGC stimulátor
  J. Krejčí (Brno), přednáška podpořena firmou Bayer 15 min.
 5. Léčba deficitu železa
  M. Bakošová (Brno) 15 min.
 6. Disease management po propuštění z hospitalizace
  M. Lazárová (Ostrava), přednáška podpořena firmou Novartis 15 min.

19:00
Společenský večer (není součástí oficiálního programu a registračního poplatku)

Středa 21. 9.

8:30 – 10:00
Léčba kardiologického pacienta ve stáří

Předsedající: Z. Moťovská, O. Ludka, V. Danzig

 1. Představení Sekce Geriatrické kardiologie v rámci České kardiologické společnosti
  V. Danzig (Praha) 10 min.
 2. Specifika kardiovaskulární farmakoterapie ve stáří
  J. Slíva (Praha) 15 min.
 3. Srdeční selhání u geriatrických pacientů
  O. Ludka (Brno) 15 min.
 4. Antitrombotická léčba u geriatrických pacientů
  Z. Moťovská (Praha) 15 min.
 5. Léčba arteriální hypertenze u geriatrických a křehkých pacientů
  J. Václavík (Ostrava) 15 min.
 6. Nekoronární intervence ve stáří
  T. Kovárník (Praha) 15 min.

10:00 - 10:20
Kávová přestávka

10:20 – 11:50

Předsedající: D. Musil, V. Jetmar, J. Václavík

10:20-11:30
Angiologie

 1. Chronická žilní insuficience – diagnostika (20 min) – D. Musil (Ostrava) (20 min)
 2. Chronická žilní insuficience – léčba (20 min) – V. Jetmar (Ostrava) (20 min)
 3. Prevence a léčba syndromu diabetické nohy - M. Koliba (20 min) (Ostrava)

11:30-11:50
Case-based learning

Nové pohledy na léčbu dyslipidémie – kazuistiky

 1. M. Vrablík (Praha), přednáška podpořena firmou Novartis 20 min.

 

11:50-12:30
Oběd

12:30 – 14:00
Nemoci perikardu a myokardu

Předsedající: J. Veselka, T. Paleček

 1. Jak vyšetřit a léčit perikarditidu?
  T. Paleček (Praha) 20 min.
 2. Jak vyšetřit a léčit myokarditidu?
  P. Kuchynka (Praha) 20 min.
 3. Jak vyšetřit a léčit hypertrofickou KMP
  J. Veselka (Praha) 20 min.
 4. Srdeční amyloidóza - pohled kardiologa
  J. Pudich (Ostrava) 10 min.
 5. Srdeční amyloidóza - pohled hematoonkologa
  T. Jelínek (Ostrava) 10 min.

14:00 - 14:15
Kávová přestávka

14:15-15:15
KARDIO-35 – Kazuistiky mladých kardiologů

Předsedající: J. Vrtal, J. Dodulík

 1. Pacient se srdečním selháním, netolerující žádnou prognostickou terapii… anebo přeci jen ano?
  J. Dodulík (Ostrava) 10 min.
 2. Implantace subkutánního ICD
  J. Vrtal (Ostrava) 10 min.
 3. Objemné pseudoaneuryzma jako následek radiálního přístupu k selektivní koronarografii
  K. Musiolová (Ostrava) 10 min.
 4. Zaklíněný trombus v persistentním foramen ovale
  D. Drieniková (Ostrava) 10 min.
 5. Infekční endokarditida nativní aortální chlopně s masivní aortální regurgitací u mladé nerizikové ženy
  D. Tavačová (Ostrava) 10 min.

Hlavní partneři

astrazeneca-colours-logo
bayer-colours-logo
boehringer-colours-logo
novartis-colours-logo

Partneři

pfizer-colours-logo
servier-colours-logo
swixx-colours-logo

Vystavovatelé

amgen-colours-logo
aop-colours-logo
boston-colours-logo
cardion-colours-logo
ems-colours-logo
krka-colours-logo
msd-colours-logo
promed-colours-logo
sanofi-colours-logo
zentiva-colours-logo