Program lékaři

2nd Colours of Cardiology

Tematické zaměření lékařské sekce

 • Arteriální hypertenze
 • Plicní hypertenze
 • Akutní koronární syndromy
 • Chronické koronární syndromy
 • Srdeční selhání
 • Arytmie
 • Fibrilace síní
 • Endokarditida
 • Kardiomyopatie
 • KV onemocnění a diabetes
 • Kardiovaskulární farmakoterapie