Program lékaři

2nd Colours of Cardiology

📥 Program ke stažení

Čtvrtek 21. 9.

9:00 – 9:15
Zahájení konference

Slavnostní projevy: J. Havrlant, R. Maďar, J. Václavík

9:15 – 10:45
Ischemická choroba srdeční

Předsedající: J. Václavík, L. Pleva

 1. Jak vyšetřit pacienta s podezřením na ICHS?
  (M. Porzer, Ostrava) 15 min.
 2. Antitrombotická terapie ICHS
  (J. Mrózek, Ostrava) 15 min.
 3. Hypolipidemická léčba
  (J. Václavík, Ostrava) 15 min.
 4. Funkční revaskularizace myokardu
  (P. Kukla, Ostrava) 15 min.
 5. Opakovaná revaskularizace
  (L. Pleva, Ostrava) 15 min.

11:00 – 12:00
Kdy, komu, jak?

Předsedající: J. Kautzner, M. Branny, M. Lazárová

 1. Antiarytmika a katetrizační léčba fibrilace síní
  (J. Kautzner, Praha) 20 min.
 2. Intervenční uzávěr ouška levé síně a PFO
  (M. Branny, Ostrava) 20 min.
 3. Paliativní péče v kardiologii
  (M. Lazárová, Ostrava) 20 min.

12:00 – 12:45
Oběd

12:45 – 14:15
Co je nového v doporučených postupech ESC 2023? – I. část

Předsedající: Z. Moťovská, R. Rokyta, J. Václavík

 1. Akutní koronární syndromy
  (Z. Moťovská, Praha) 30 min.
 2. Endokarditida
  (R. Rokyta, Plzeň) 30 min.
 3. Arteriální hypertenze – doporučení ESH/ESC 2023
  (J. Václavík, Ostrava) 30 min.

14:30 – 16:00
Co je nového v doporučených postupech ESC 2023? – II. část

Předsedající: L. Špinarová, J. Krejčí, M. Táborský

 1. Srdeční selhání – focused update ESC 2023
  (L. Špinarová, Brno) 30 min.
 2. Kardiomyopatie
  (J. Krejčí, Brno) 30 min.

16:15 – 17:15
FOKUS: Obezita - pandemie 21. století. Co můžeme pacientům nabídnout?

Předsedající: O. Ludka, K. Bielaková

 • Úvod (O. Ludka, Brno)
 • Obezitolog (Katarína Bielaková, Brno)
 • Nutriční terapeut (K. Ondrušová, M. Kamenská, Brno)
 • Psycholog (N. Wollerová, Brno)
 • Gastroenterolog (E. Machytka, Praha)
 • Chirurg (F. Marek, Brno)

17:20 – 18:00
Složité situace v léčbě

Předsedající: Z. Lys, A. Vašura, J. Václavík

 1. Kardiorenální syndrom
  (Z. Lys, Ostrava) 20 min.
 2. Kardiohepatální syndrom
  (A. Vašura, Ostrava) 20 min.

19:00
Společenský večer (není součástí oficiálního programu a registračního poplatku)

Pátek 22. 9.

8:30 – 9:30
Kdy odeslat kardiologického pacienta ke…

Předsedající: J. Stromská, M. Havel, M. Pleva

 1. Ke genetickému vyšetření?
  (A. Gregořová, Ostrava) 15 min.
 2. K MR srdce?
  (M. Pleva, Třinec) 15 min.
 3. K CT vyšetření?
  (T. Jonszta, Ostrava) 15 min.
 4. K vyšetření nukleární medicíny?
  (M. Havel, Ostrava) 15 min.

9:45 - 10:15
Co je nového v doporučených postupech ESC 2023? – III. část

Předsedající: D. Musil, R. Malý, M. Táborský

 1. Kardiovaskulární onemocnění a diabetes
  (M. Táborský, Olomouc) 30 min.

10:15 – 11:15
Jak na to?

Předsedající: P. Jansa, D. Musil, R. Malý

 1. Ambulantní léčba hluboké žilní trombózy
  (D. Musil, Ostrava) 20 min.
 2. Ambulantní léčba plicní embolie
  (R. Malý, Hradec Králové) 20 min.
 3. Vyšetření pacienta s dušností – kdy pojmout podezření na plicní hypertenzi?
  (P. Jansa, Praha) 20 min.

11:30 – 12:20
Kazuistiky z praxe

Předsedající: J. Václavík, J. Mrózek

 1. Vyšetření a léčba pacienta s primárním hyperaldosteronismem
  (Z. Ramík , Ostrava) 10 min.
 2. Vericiguat u srdečního selhání – naše první zkušenosti
  (J. Dodulík, Ostrava) 10 min.
 3. Léčba transtyretinové amyloidózy tafamidisem
  (E. Kapsová, Ostrava) 10 min.
 4. Lokální trombolýza u plicní embolie se středním rizikem
  (J. Mrózek, Ostrava) 10 min.
 5. Inclisiran - nové hypolipidemikum v praxi
  (L. Štos, Ostrava) 10 min.

12:20 – 13:00
Oběd

13:00 – 14:30
KARDIO-35 – Komplikace v kardiologii a jejich řešení

Předsedající:J. Vrtal, J. Plášek, M. Branny

 1. Opakované krvácivé komplikace u pacienta s nutností trvalé antikoagulace
  (J. Plášek, Ostrava) 15 min.
 2. Polékové poškození ledvin
  (M. Drápela, Ostrava) 15 min.
 3. Infekční komplikace kardiostimulátorů a defibrilátorů
  (J. Vrtal, Ostrava) 12 min.
 4. Extrakce stimulačního systému
  (M. Fedorco, Olomouc) 12 min.
  Diskuse 6 min.
 5. Komplikace invazivních vstupů
  (M. Branny Ostrava) 12 min.
 6. Řešení komplikací invazivních vstupů
  (V. Jetmar, Ostrava) 12 min.
  Diskuse 6 min.

14:30
Zakončení konference