Program sestry

2nd Colours of Cardiology

Čtvrtek 21. 9. 2023

9:00 – 9:15
Zahájení konference

Slavnostní projevy: J. Havrlant, R. Maďar, J. Václavík

9:15 – 10:30
Dětská kardiologie et al.

Předsedající: M. Mikátová, L. Klemsová, J. Hrončok

 1. Dlouhodobé mechanické podpory u dětí (P. Vojtovič, Praha)
 2. Jak dostat dítě s kritickou srdeční vadou z Ostravy do Prahy? (J. Pavlíček, Ostrava)
 3. ,,I s jednou srdeční komorou se dá žít“ (L. Vojtovičová, Praha)
 4.  Použití virtuální a mixované reality v intervenční kardiologii (J. Januška, Třinec)

10:45 – 12:00
Vyšetřovací metody

Předsedající: I. Capulič, E. Zvolánková, J. Vrtal

 1. Invazivní vyšetřovací metody v arytmologii (J. Vrtal, Ostrava)
 2. Implantabilní kardioverter-defibrilátor – správce srdeční frekvence (P. Štefková, V. Elišerová. J. Vrtal, Ostrava)
 3. Dobutaminová zátěžová echokardiografie (R. Nitscheová, Ostrava)
 4. Moderní postprocessingové možnosti v intervenční kardiologii a angiologii (I.Capulič, Ostrava)
 5. Jícnová echokardiografie – TEE (R. Nitscheová, Ostrava)

12:00 – 13:00
Oběd

13:00 – 14:00
Napříč kardiologií

Předsedající: P. Vrábelová, T. Glac, J. Kovalčíková

 1. Mladí lidé také mohou onemocnět akutním srdečním infarktem. Aneb je primární prevence této věkové skupiny dostatečná? (P. Vrábelová, B. Homolová, A. Krüger, Praha)
 2. Transplantační program ČR (T. Glac, D. Streitová, K. Rusková, P. Švec, Ostrava)
 3. 207 dni na VV ECMO, děkuji za další rok života (P. Vrábelová, B. Homolová, P. Hotovcová, V. Krasiun, J. Naar, Praha)
 4. Bazální stimulace pomáhá nejen pacientům v bezvědomí (P. Šnajdarová, M. Řehová, Ostrava)
 5. Novinky ve farmakoterapii, Glifloziny (J. Šeleng, Ostrava)

14:45 – 17:00
Novinky v kardiologii

Předsedající: K. Melicherčíková, M. Faráriková, M. Mikátová

 1. Střádavá onemocnění srdce (E. Kapsová, Ostrava)
 2. Biopsie jako diagnostická metoda (P. Kukla, Ostrava)
 3. Bakteriálna endokarditída aortálnej chlopne – kazuistika (M. Faráriková, B.Bystrica)
 4. Krok vpřed: i.v. (J. Hrončok, Ostrava)
 5. Ako na zvýšený LDL cholesterol? (M. Mikátová, Bratislava)
 6. Vplyv záťaže na pohybový aparát sestier – instrumentariek a prevencia funkčných porúch pohybového aparátu (K. Melicherčíková, Bratislava)

19:00
Společenský večer
(není součástí oficiálního programu a registračního poplatku)

Pátek 22. 9. 2023

9:00 – 10:15
Varia

Předsedající: M. Vzorková, J, Haluzíková

 1. Mindfulness aneb jak zvládat stres a negativní emoce (J. Haluzíková, Opava)
 2. Hospitalismus u kardiologických pacientů (A. Hrubá, Ostrava)
 3. Ambulantní kardio-rehabilitace (K. Růčková, I. Turková, M. Španělová, M. Zádrapová, Ostrava)
 4. Paliativní péče u pacientů s kardiologickým onemocněním (M. Vzorková, Ostrava)
 5. Emocionální bezpečí a důvěra (M. Hrubá, Ostrava)

10:30 – 12:20
PODCAST – panelová diskuse: studenti v praxi (klubové posezení)

Moderátoři: J. Hrončok, L.Klemsová, M. Hrubá
Účastníci: M. Hrubá, J. Haluzíková, Ž Kuklová, P. Blahutová

 1. Mezigenerační spolupráce ve zdravotnickém prostředí (L. Klemsová, Ostrava)
 2. Studentka – ošetřovatelská péče u pacienta po implantaci aortální chlopně metodou TAVI (M. Vachtarčíková, Ostrava)

12:20
Zakončení konference

12:20 – 13:30
Oběd