Program sestry

2nd Colours of Cardiology

Tematické zaměření sesterské sekce

Nosné téma: "Sesterská péče napříč spektrem kardiologie"

Program bude koncipován do odborných bloků, do kterých budou zakomponovány přednášky jak nelékařů, ale i lékařů s tématy z oblasti intervenční kardiologie, arytmologie, farmakologie v kardiologii (novinky v léčbě), témata dětské kardiologie a kardiochirurgie, zařazeny budou i kazuistiky z oblasti ošetřovatelské péče.

Budeme rádi za Vaši aktivní i pasivní účast. Termín pro zaslání témat (název sdělení, autor, pracoviště) k aktivní účasti, prosím do 30.6. 2023 na mail: ludmila.klemsova@fno.cz