Cefalsporiny vyšších gnerací a jejich použití v léčbě septických stavů – 2