Ischemická choroba srdeční

Ischemická choroba srdeční

Předsedající: J. Václavík, L. Pleva

 1. Jak vyšetřit pacienta s podezřením na ICHS?
  (M. Porzer, Ostrava) 15 min.
 2. Antitrombotická terapie ICHS
  (J. Mrózek, Ostrava) 15 min.
 3. Hypolipidemická léčba
  (J. Václavík, Ostrava) 15 min.
 4. Funkční revaskularizace myokardu
  (P. Kukla, Ostrava) 15 min.
 5. Opakovaná revaskularizace
  (L. Pleva, Ostrava) 15 min.