KARDIO-35 – Komplikace v kardiologii a jejich řešení

KARDIO-35 – Komplikace v kardiologii a jejich řešení

Předsedající:J. Vrtal, J. Plášek, M. Branny

 1. Opakované krvácivé komplikace u pacienta s nutností trvalé antikoagulace
  (J. Plášek, Ostrava) 15 min.
 2. Polékové poškození ledvin
  (M. Drápela, Ostrava) 15 min.
 3. Infekční komplikace kardiostimulátorů a defibrilátorů
  (J. Vrtal, Ostrava) 12 min.
 4. Extrakce stimulačního systému
  (M. Fedorco, Olomouc) 12 min.
  Diskuse 6 min.
 5. Komplikace invazivních vstupů
  (M. Branny Ostrava) 12 min.
 6. Řešení komplikací invazivních vstupů
  (V. Jetmar, Ostrava) 12 min.