Kazuistiky z praxe

Kazuistiky z praxe

Předsedající: J. Václavík, J. Mrózek

 1. Vyšetření a léčba pacienta s primárním hyperaldosteronismem
  (Z. Ramík , Ostrava) 10 min.
 2. Vericiguat u srdečního selhání – naše první zkušenosti
  (J. Dodulík, Ostrava) 10 min.
 3. Léčba transtyretinové amyloidózy tafamidisem
  (E. Kapsová, Ostrava) 10 min.
 4. Lokální trombolýza u plicní embolie se středním rizikem
  (J. Mrózek, Ostrava) 10 min.
 5. Inclisiran - nové hypolipidemikum v praxi
  (L. Štos, Ostrava) 10 min.