Kdy, komu, jak?

Kdy, komu, jak?

Předsedající: J. Kautzner, M. Branny, M. Lazárová

  1. Antiarytmika a katetrizační léčba fibrilace síní
    (J. Kautzner, Praha) 20 min.
  2. Intervenční uzávěr ouška levé síně a PFO
    (M. Branny, Ostrava) 20 min.
  3. Paliativní péče v kardiologii
    (M. Lazárová, Ostrava) 20 min.