Složité situace v léčbě

Složité situace v léčbě

Předsedající: Z. Lys, A. Vašura, J. Václavík

  1. Kardiorenální syndrom
    (Z. Lys, Ostrava) 20 min.
  2. Kardiohepatální syndrom
    (A. Vašura, Ostrava) 20 min.