KARDIO-35 – Kazuistiky mladých kardiologů

KARDIO-35 – Kazuistiky mladých kardiologů

Předsedající: J. Vrtal, J. Dodulík

 1. Pacient se srdečním selháním, netolerující žádnou prognostickou terapii… anebo přeci jen ano?
  J. Dodulík (Ostrava) 10 min.
 2. Implantace subkutánního ICD
  J. Vrtal (Ostrava) 10 min.
 3. Objemné pseudoaneuryzma jako následek radiálního přístupu k selektivní koronarografii
  K. Musiolová (Ostrava) 10 min.
 4. Zaklíněný trombus v persistentním foramen ovale
  D. Drieniková (Ostrava) 10 min.
 5. Infekční endokarditida nativní aortální chlopně s masivní aortální regurgitací u mladé nerizikové ženy
  D. Tavačová (Ostrava) 10 min.