Srdeční selhání – kdy, komu, jak?

Srdeční selhání - kdy, komu, jak?

Nové možnosti farmakoterapie u pacienta se srdečním selháním přijatým pro akutní dekompenzaci

Předsedající: L. Špinarová, J. Vítovec

 1. ARNI
  J. Špinar (Brno), 15 min.
 2. Glifloziny
  L. Špinarová (Brno), 15 min.
 3. Pozitivně inotropní látky
  J. Vítovec (Brno) 15 min.
 4. sGC stimulátor
  J. Krejčí (Brno), přednáška podpořena firmou Bayer 15 min.
 5. Léčba deficitu železa
  M. Bakošová (Brno) 15 min.
 6. Disease management po propuštění z hospitalizace
  M. Lazárová (Ostrava), přednáška podpořena firmou Novartis