Workshopy

Hands-on workshopy pro lékaře

Účast je podmíněna samostatnou registrací a uhrazením poplatku za daný workshop.

Základy ultrazvukového vyšetření u lůžka (POCUS)

Program:
Úvodní přednáška – princip metody, zaměřeno na patologické nálezy - 30 minut
Rotace skupin školenců po 5 stanovištích (lektoři jsou na stanovištích stacionární) - 5 x 30 minut.

Stanoviště pro praktický výcvik:

  1. srdce (odhad funkce LK, zatížení PK, perikardiální výpotek, náplň DDŽ)
  2. plíce (B linie, pleurální výpotek, pneumotorax, konsolidace)
  3. břicho (volná tekutina v dutině břišní, městnání v ledvinách, dilatace močového měchýře, abdominální aorta)
  4. cévy – diagnostika (dolní dutá žíla, kompresní ultrasonografie DK, zobrazení v. jugularis, v. subclavia)
  5. cévní přístupy (centrální žilní přístupy + praktický nácvik)

Max. počet účastníků na workshopu: 20.

Nutná předchozí registrace a úhrada poplatku.

Cena workshopu: 800 Kč / 32 € (vč. DPH)

Termíny:

úterý 20.9.: 9:15 - 12:15.
úterý 20.9.: 13:00 – 16:00
středa 21.9.: 9:00 - 12:00

Ambulantní kontrola kardiostimulátorů a defibrilátorů: základy pro praxi
(ve spolupráci s PS KARDIOTECH)

Program:
Úvodní přednáška – principy metody, základní sledované parametry, nejčastější patologické nálezy - 30 minut
Rotace skupin školenců po 4 stanovištích – 90 minut.

Max. počet účastníků na workshopu: 20.

Nutná předchozí registrace a úhrada poplatku.

Cena workshopu: 600 Kč / 25 € (vč. DPH)

Termíny:

úterý 20.9.: 13:00 – 15:00
úterý 20.9.: 15:30 – 17:30
středa 21.9.: 9:00 – 11:00